WYKAZ WAŻNIEJSZYCH ROBÓT
2017
 • Budowa preizolowanej rozdzielczej sieci ciepłowniczej od trójnika T3/2 na sieci 2 x DN150 do budynków w rejonie ul. Saperów, ul. Parkowej i ul. Kościelnej w Świdnicy wraz z przyłączeniami do pomieszczeń węzłów , L= 481 mb
 • Przebudowa napowietrznego odcinka ( Etap I ) sieci cieplnej na sieć podziemną preizolowaną DN500/710-/500/630 wraz z wykonaniem odwodnienia sieci w rejonie al. Piłsudskiego i ronda Podwale w Lesznie
 • Budowa sieci cieplnej dla budownictwa wielorodzinnego miasta Gniezna na odcinku od skrzyżowania ulic Krzywe Koło/Dąbrówki do skrzyżowania ulic Św. Jana/Rybna (pkt „A" do pkt „B"), Przyłącze cieplne 2xDN40 do budynku przy ul. Dąbrówki 9 w Gnieźnie.
 • Wykonanie przebudowy sieci cieplnej w ramach " Budowy obwodnicy Śródmiejskiej w Wyszkowie DN500/-150 , L= 230 mb
 • Przebudowa sieci ciepłowniczej osiedlowej od komory A-24/L-2/S-2 do komory A-24/L-4 ul. Krasnobrodzka - zad nr 1 PŚ/VCUW/VWAW/ZIT/R6/01/2017w Warszawie.
 • Budowa przyłączy cieplnych do budynków w rejonie ulicy Lipowej Wolsztyn - Komorowo 20,21,22,23.
 • Wykonanie przyłącza cieplnego do osiedla mieszkaniowego przy ul. Wojska Polskiego i Łukasiewicza w Stargardzie o średnicy 2x168/280 do 2x60/140 . Lc =660 m.
 • Wykonanie sieci ciepłowniczej przy ul. Uzdrowiskowej wraz z przyłączem do ulicy Zdrojowej (Dobosz ) w Świnoujscie w technologii rur preizolowanych ZPU Międzyrzecz z alarmem z rur ze stali P235GH bez szwu 150/70/C PN25
2016
 • Sieć co w/p ul. Cieszyńska w Łaziskach Górnych Cześć 1 Budowa sieci co w/p w kierunku ul. Cieszyńskiej, Część 2 Montaż i uruchomienie węzła cieplnego indywidualnego dwufunkcyjnego dla budynku zespołu Szkół im. Piastów Śląskich ul. Cieszyńska 12 w Łaziskach Górnych ( 300 kW- co; 75kW-cwu), 2Xdn25-200, L=660 mb
 • Przebudowa sieci ciepłowniczej 2XDn800 na sieć ciepłowniczą preizolowana o długości ok. 220 mb oraz przebudowy sieci ciepłowniczej 2XDn700 na siec ciepłowniczą preizolowaną o długości w rzucie ok. 216 mb kolidującej z budowa budynku wraz z wykonaniem trójników zakończonych zaworami w studzienkach do wpięcia przyłączy ciepłowniczych 2xDn 200/100 przewidzianych do zasilania obiektów Wykonawcy we Wrocławiu
 • Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami przy ul. Harcerskiej - Konstytucji 3 Maja w Koszalinie
 • Budowa sieci cieplnej w ul. Mieszka I, B. Chrobrego wraz z przyłączem oraz ul Dąbrówki oraz Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami w ul. Wawrzyńca w Gnieźnie
2015
 • Budowa magistrali ciepłowniczej "ŁASICKA" od sieci preizolowanej 2xDN250/400 przy ul. Kleeberga do komory K1/7 i studni S.O.1/7 przy pl. Pokoju w Bolesławcu
 • Budowa sieci cieplnej preizolowanej wysokich parametrów 2xDn 350/500 w technologii rur preizolowanych ZPU Międzyrzecz z alarmem z rur ze stali P235GH, bez szwu 150/70ºC, PN25 od komory C9 przy ul. Wybrzeże Władysława IV do komory C17 przy ul. Chrobrego w Świnoujściu
 • Wymiana dwóch węzłów grupowych przy ul. Sybiraków 3 i Al. Wolności 30 w Głogowie na węzły indywidualne (35 szt.) z przebudową sieci i przyłączy niskoparametrowych na wysokoparametrowe w technologii preizolowanej
 • Przebudowa sieci rozdzielczej DN 350-500 o długości 1,29 km w rejonie ul. Hutniczej w Lubinie polegająca na wymianie na rurociągi preizolowane.
 • Przebudowa sieci cieplnej napowietrznej DN450 na sieć podziemną preizolowaną w obrębie Ronda Kombatantów przy Ul. Mickiewicza w Lesznie
2014
 • Wymiana sieci cieplnej rozdzielczej kanałowej na się c w systemie preizolowanym w rejonie ul. Chociszewskiego w Inowrocławiu 2xDN250/400 do DN40/110 L= 879mb
 • Przebudowa sieci magistralnej i podziemnej kanałowej DN 400 na sieć podziemną preizolowaną DN 600 od komory K-1 do PKT „A" przy ul. Budowlanej w Inowrocławiu – Etap I, L= 445,50 mb
 • Wykonanie sieci i przyłączeń ciepłowniczych Rondo Rynek Katowice DN 600-80 L= 1 400 mb
 • Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Kacza w Mysłowicach 2XDN250
 • Przebudowa sieci ciepłowniczej w technologii tradycyjnej na preizolowaną na osiedlu Przylesie w Lubinie 2XDN350/DN300/DN150, L= 2 x 1412,6 mb
 • Przebudowa tradycyjnej sieci cieplnej wysokich parametrów na sieć cieplną preizolowaną w rejonie ulic Boh. Westerplatte, Chocimskiej i A. Krajowej w Brzegu" 2xDN 200/315, L= 458 mb
 • Wykonanie sieci ciepłowniczej w ul. Spokojnej w Stargardzie Szczecińskim o średnicy 2Xdn273/450 L=390 mb
2013
 • Budowa sieci ciepłowniczej w Chrzanowie 2xDN300/250, L= 1380 mb Pierścień Chrzanów
 • Modernizacja sieci magistralnej DN400 od komory przy ul. Wojska Polskiego – Keplera do Ul. Gwiaździstej w Głogowie, DN400, L=524mb
 • Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku śródmieścia miasta Bolesławiec w konwencji zaprojektuj wybuduj, DN125/250, L=826 mb
 • Połączenie dwóch systemów grzewczych w jeden, rozbudowa kotłowni, podłączenie budynku ZOZ, ul. Hoża w Złotoryi, DN65 – DN 200, długość sieci 2 085 mb w tym wykonanie 1430 m2 odtworzeń nawierzchni asfaltowej po trasie nowobudowanej sieci ciepłowniczej
2012
 • Wykonanie pod klucz przebudowy sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Pieszej w Szczecinie, DN400 – 209 mb, DN 50-28 mb
 • Budowa łącznika ulicy Wojska Polskiego od Al. Niepodległości do ulicy Stanisława Staszica w Inowrocławiu DN300, L=190mb
 • Modernizacja sieci cieplnej i przyłączy cieplnych w rejonie ulicy Św. Piotra w Legnicy, DN 65-300, Długość sieci – 335 mb
 • Budowa sieci ciepłowniczej DN 40 -250 2X4160 mb:
  Zad. nr 1.Budowa ciepłociągu na terenie Uniejowa z wykorzystaniem jako źródła ciepła wód termalnych i biomasy dla celów realizacji przedsięwzięcia Termy Uniejów
  Zad. nr 2. Budowa sieci przesyłowej wody termalnej dla m. Uniejów
2011
 • Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Mickiewicza i Łubieńskiego w Gnieźnie, DN150-40, L= 401mb
 • Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej DN500 przy Inflandzkiej/Abpa Baraniaka w Poznaniu, DN 500, - 210 mb
 • Budowa sieci i przyłączy cieplnych w rejonie ulic Matejki i Malczewskiego w Koninie, 2XDN50-25, L= 1 100 mb

Kontakt

Termoekologia Sp. z o.o.
ul. Naramowicka 38/5
61-622 Poznań
tel: 501 742 454
tel: 500 215 197
tel: 504 419 066
E-mail: biuro@termoekologia.pl

Zobacz na mapie